تکنولوژی زونک در زمینه صنایع غذایی و دارویی

شرکت مهندسی زونک تولیدکنندگان مختلف صنایع غذائی و نوشیدنی را با تامین انواع پمپ ها، فیلترها و تجهیزات پمپاژ، دوزینگ، بارگیری و تخلیه و بسیاری از فرایندهای تولید دیگر، همچنین سازندگان کارخانجات در صنایع غذائی را پشتیبانی می نماید.
ما شما را در برنامه ریزی و اجرای تمامی عملیات رویه ای مهم مانند پمپاژ، دوز و فیلتراسیون پشتیبانی و حمایت نموده تا بتوانید محصولات خام ارزشمند خود را در فرایند اقتصادی مطلوب پردازش کنید.
نسخه های موجود:
EHEDG, FDA, 3A, class VI, EC 1935/2004, ATEX