خدمات صنعتی زونک

نگهداری و تعمیر پمپها و سیستم ها

سرویس، تعمیر و بهینه سازی، اجرا و ضمانت توسط متخصصان

نگهداری، تعمیر استارت آپ و بهسازی پمپ ها و سیستم ها:

 • تعمیر در سایت، شامل لوله کشی
 • اندازه گیری و حصول اطلاعات در سایت جهت آنالیز سیستم
 • بهینه سازی مصرف انرژی
 • توسعه کلی جهت کاهش کلی هزینه های عملیاتی
 • ترازبندی لیزری سیستمهای پمپاژ
 • تعمیر شفت پمپ، غلافهای (sleeves) حفاظت شفت و مکانیکال سیل (آب بند مکانیکی)
 • تامین لوازم یدکی جهت تمامی انواع پمپ ها
 • پوشش یا بازسازی اجزای فرسوده یا خرده شده با کامپوزیت تقویت شده سرامیکی
 • بازرسی و تعمیر موتور الکتریکی
 • استارت آپ، راه اندازی و آموزش در سایت
 • تست پذیرش در کارخانه (FAT)