سیستمهای کلیدی قابل اجرا جهت استفاده سریع در میادین نفت و گاز

 1. ماژولهای تزریق فشار قوی
 2. ماژولهای کنترل بیرونی
 3. ماژولهای انتقال پلیمر
 4. ماژولهای بوستر
 5. ماژولهای دوزینگ مواد شیمیایی و بیوسیدها
 6. ماژولهای فیلتر و تصفیه آب تولیدی از دریا
 7. ماژولهای بارگیری و تخلیه نفت
 8. ماژولهای پمپ های چند کاره
 9. ماژولهای انرژی الکتریکی ، هوای فشرده و غیره
 10. راهکارهای پمپ جهت مخازن نفتی
 11. سرچاهی